Featured

Изпит за правоспособност по заваряване

Нашите зрелостници се явиха на изпит за придобиване на свидетелство за правоспособност по заваряване. Изпитът бе в две части - писмена и практическа. Подготвени, знаещи и можещи, нашите възпитаници се представиха отлично. Техните преподаватели инж. Красимир Кирилов и инж. Анатолий Парашкевов бяха доволни от придобитите от момчетата умения. СПГ "Алеко Константинов" - Едно училище - много възможности!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon