Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Ресторантьор" Специалност "Кетъринг"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 

XII клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Маркетинг в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Кулинарни техники и технологии в кетъринга

Организация и технология на кетърингови събития

Организация и отчетност на дейностите в кетъринга

Учебна практика по кулинарни техники и технологии в кетъринга

Учебна практика по организация и отчетност на дейностите в кетъринга

Учебна практика по сомелиерство и барманство

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по Европейски кухни