Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Ресторантьор" Специалност "Производство и обслужване в ЗХР"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 

IX клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Българска национална кухня

Учебна практика-българска национална кухня

 

X клас

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Отчетност и работа с документи

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по кулинарни техники и технологии в кетъринга

Производствена практика

Производствена практика

 

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Гостоприемство в туристическата индустрия

Специализиран софтуер

Специфична професионална подготовка

Микробиология и хигиена на храненето

Кулинарни техники и технологии

Организация на обслужването в ресторанта

Учебна практика по кулинарни техники и технологии

Учебна практика по организация на обслужването в ресторанта

Разширена професионална подготовка

Европейски кухни

Учебна практика по Европейски кухни

Производствена практика

Производствена практика