Изпитни програми по ООП за самостоятелна форма на обучение (СФО) за ученици в XII клас

Изпитни програми по общообразователна подготовка за ученици в XII клас

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

  1. Български език и литература
  2. Български език и литература - разширена подготовка
  3. Чужд език – Руски език
  4. Математика
  5. Гражданско образование