Изпитни програми по ООП за самостоятелна форма на обучение (СФО) за ученици в XI клас

Изпитни програми по общообразователна подготовка за ученици в XI клас

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

  1. Български език и литература
  2. Чужд език – Руски език
  3. Математика
  4. Гражданско образование