Изпитни програми по ООП за самостоятелна форма на обучение (СФО) за ученици в X клас

Изпитни програми по общообразователна подготовка за ученици в X клас

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 1. Български език и литература
 2. Чужд език – Английски език - без интензивно и без разширено изучаване
 3. Чужд език – Руски език
 4. Математика
 5. Информационни технологии
 6. История и цивилизации
 7. География и икономика
 8. Философия
 9. Биология и здравно образование
 10. Физика и астрономия
 11. Химия и опазване на околната среда
 12. Изобразително изкуство
 13. Икономика