Изпитни програми по ООП за самостоятелна форма на обучение (СФО) за ученици в IX клас

Изпитни програми по общообразователна подготовка за ученици в IX клас

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

 1. Български език и литература
 2. Чужд език – Английски език - без интензивно и без разширено изучаване
 3. Чужд език - Английски език - разширено изучаване
 4. Чужд език – Руски език
 5. Математика
 6. Информационни технологии
 7. История и цивилизации
 8. География и икономика
 9. Философия
 10. Биология и здравно образование
 11. Физика и астрономия
 12. Химия и опазване на околната среда
 13. Изобразително изкуство
 14. Здравословни и безопасни условия на труд