Връчване на свидетелства за завършен първи гимназиален етап

На 29 август 2023 год. на тържествена церемония свидетелства за завършен първи гимназиален етап получиха учениците, завършили Х-ти клас на СПГ „Алеко Константинов“.
Директорът на гимназията инж. Веска Николова благодари на учениците за положените усилия по време на обучението и им пожела успех в усвояването на избраната от тях професия.