Featured

Прием 2023 - 2024 г.

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия / Специалност Степен на професионална квалификация Разширено изучаване на чужд език Приемни изпити от НВО Балообразуващи предмети Описание на професията
ФРИЗЬОР / Организация и технология на фризьорските услуги

ТРЕТА

Нова професия

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БЕЛ, МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ И ЗО, ЧУЖД ЕЗИК  Описание на професия "Фризьор"
ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА / Промишлена електроника ТРЕТА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БЕЛ, МАТЕМАТИКА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ЧУЖД ЕЗИК Описание на професия "Техник на електронна техника"
ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ  / Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

ТРЕТА

Нова професия

Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Описание на професия "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника ТРЕТА Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Описание на професия "Техник по транспортна техника"
ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки

ВТОРА

Дуална форма на обучение

Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Описание на професия "Готвач"
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР/ Електрообзавеждане на транспортната техника

ВТОРА

Дуална форма на обучение

Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Описание на професия "Електромонтьор"

 Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

ВАЖНО!!!

Всички специалности са включени в списък от специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тези специалности ще успеете успешно да се реализирате и ще получавате стипендия, независеща от успеха.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност Срок
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 17 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 - 24 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 - 02 август 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 7 - 8 август 2023 г.
Обявявавене на резултатите от четвърти етап на класиране до 10 август 2023 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 11-14 август 2023 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО до 14 септември 2023 г. вкл.

 

Заповядайте при нас,

в Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

градим настоящето и уверено очертаваме бъдещето!

Скъпи ученици, помислете за бъдещето си!

Уважаеми родители, доверете ни се!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon