Featured

Прием 2024 - 2025 г.

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

ОБЯВЯВА  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Професия / Специалност Степен на професионална квалификация Разширено изучаване на чужд език Приемни изпити от НВО Балообразуващи предмети Описание на професията
РЕСТОРАНТЬОР / Производство на кулинарни изделия и напитки ТРЕТА Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Описание на професия "Ресторантьор"
ГОТВАЧ / Производство на кулинарни изделия и напитки ВТОРА Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Описание на професия "Готвач"
ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА / Автотранспортна техника ТРЕТА Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Описание на професия "Техник по транспортна техника"
ЕЛЕКТРОМОНТЬОР/ Електрообзавеждане на транспортната техника

ВТОРА

Дуална форма на обучение

Без интезивно и без разширено изучаване на чужд език БЕЛ, МАТЕМАТИКА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Описание на професия "Електромонтьор"

 Подаването на документи за прием и класиране се организира от РУО на МОН – Велико Търново.

ВАЖНО!!!

Всички специалности са включени в списък от специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ако изберете тези специалности ще успеете успешно да се реализирате и ще получавате стипендия, независеща от успеха.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Служебна бележка с резултати от Национално външно оценяване;
  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар - оригинал.

 Записването се извършва в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” след всеки етап на класиране.

 Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване /попълва се на място/;
  • Свидетелство за завършено основно образование - оригинал;
  • Медицинско свидетелство - оригинал.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.

съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност Срок
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 – 21 май 2024 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 - 17 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 - 24 юли 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2024 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 29 юли 2024 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 30 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31 - 01 август 2024 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2024 г. вкл.
Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 05 - 06 август 2024 г.
Обявявавене на резултатите от четвърти етап на класиране до 07 август 2024 г.
Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08-10 август 2024 г.
Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап определя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием от началника на РУО до 14 септември 2024 г. вкл.

 

Заповядайте в

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

Традиции и качество в професионалното образование - гарант за едно успешно бъдеще!

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon