Стартира езиковата подготовка по испански език по проект Еразъм+
На 28.11.2014г. започна езиковата подготовка на учениците от ПГ по лека промишленост и строителство, които ще проведат двуседмичната си производствена практика в гр. Валенсия, Испания по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

В подготовката ще вземат участие 12 ученика от ПГ по ЛПС - Свищов, избрани на първи етап от подбора на ползватели. Обучението включва изучаване на испански език, ниво А1 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана терминология в областта на туризма и по-конкретно ресторантьорството.

Езиковата подготовка се провежда в рамките на 90 учебни часа от Център за професионално обучение към СА "Д.А.Ценов" - гр. Свищов и ще завърши през месец март 2015 година със сертификационен изпит. На издържалите ще бъде издаден сертификат за успешно проведена езикова подготовка.

Лиляна ДимитроваСредиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството


             

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. След извършена селекция по Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”, проекти за „Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на професионалното образование и обучение”, ПГЛПС e избрана за едно от първите училища, които ще изпълнява международен проект по новата европейска програма „Еразъм+“.

В сайта http://pglps-mobilecook.info ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2014-1-BG01-KA102-000842 СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/cook.spain. Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!

Екипът на проекта

Първо класиране по програма Еразъм+
Резултати от първи етап за класиране в подбор на ползватели по проект 2014-1-BG01-KA102-000842

СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”


След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 12 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).


Списък на класираните за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)

Първа родителска среща по Проект Еразъм+
На 15.10.2014г. в ПГ по лека промишленост и строителство се проведе първата родителска среща по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”. Участници в проекта през тази учебна година ще бъдат учениците от XI"б" клас професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения".

На срещата присъстваха родители и ученици, директорът на гимназията – инж. Веска Николова – ръководител на проекта и инж. Минко Николов – координатор на проекта. Г-жа Николова запозна присъстващите родители и ученици с условията за кандидатстване в мобилността и критериите по които ще се направи подбора на учениците. На всички присъстващи беше представена и ръководителката на групата - г-жа Ивелина Енчева. Ще бъдат класирани 10 ученика, които ще заминат на двуседмична производствена практика във Валенсия, Испания. Одобрените ще преминат четири етапа на предварително обучение преди да отпътуват: езикова подготовка - испански език, културна, професионална и психолого-педагогическа подготовка.

Лиляна Димитрова

Родителска среща по проект Еразъм+


             

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


за XI "б" клас по проект 2014-1-BG01-KA102-000842

„СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”


Уважаеми родители на учениците от XI "б" клас професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения",


Екипът по проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството“, изпълняван от ПГ по лека промишленост и строителство - гр. Свищов, Ви кани да присъствате на 15.10.2014г./сряда/ от 17.30 ч. в 7 кабинет на родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.