Заключителен семинар по проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+

На 29.08.2023 г. в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ се проведе заключителен семинар по проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” във връзка с поредния успешно реализиран проект по програмата „Еразъм+“.

Г-жа Веска Николова – Директор на гимназията, откри събитието и сподели за традициите на училището да работи по програмата и за ползите, които провежданите дейности имат за просперитета на учениците в личностен и професионален план. Гостите я аплодираха, когато обяви, че Гимназията е единствена в общината, която е спечелила проектно предложение по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ за предстоящата 2023/2024 учебна година.

Отчитане на проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+

Здравейте, уважаеми ученици, учители и родители!

На 29.08.2023 г. (вторник) от 09:00 часа, в сградата на "Трети март" 74 ще се проведе отчитане на проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+.
Официално ще бъдат връчени и удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на десетите класове.
Очакваме ви!

Мобилността на кулинарите и автотехниците в Римини

От 02.07 до 17.07.2023 г. седем ученици от СПГ „Алеко Контсантинов“ , изучаващи професии „Ресторантьор“ и „Готвач“, и дванадесет ученици, изучаващи професия "Техник по транспортна техника"  проведоха своята производствена практика в град Римини, Италия  по проект 2022-1-BG01-KA121-VET- 000063872 „Европейски опит за професионално образование и обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".

В Римини бяхме настанени  в  Хотел "Долче Вита". На 03.07.2022 г. проведохме среща с г-жа Vasiliki Karagkouni, представител на партньорската организация Sistam Turismo. На нея тя представи програмата, презентира фирмите-партньори и запозна учениците с особеностите и изискванията при провеждане на практиката. На участниците в мобилността бяха подсигурени месечни карти за пътуване, за да могат да се придвижват до работното си място. В същия ден проведохме културна визита в центъра на Римини. Представител на Sistema Turismo показа на участниците града, библиотеки, информационни центрове, болница, аптеки, поща, банки, транспортни средства и др. С пешеходна разходка в историческия център на Римини, учениците разгледаха Арката на Октавиан Август, площада „Три Мартири“, църквата „Малатеста“ и моста на Тиберий.  Учениците за запознаха с основните забележителности на града, транспорта, културни и други институции.

Стартира мобилността на учениците в Римини

Стартира мобилността на учениците в Римини, Италия. На двете групи ученици - първата, професии „Готвач”, „Ресторантьор” и, втората, "Техник по транспортна техника" им предстои двуседмична производствена практика на реални работни места. Практика, обучение и запознаване с културата и традициите на Италия им предлага мобилността по проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+. В първия ден от своята мобилност те посетиха офиса на партньора Sistema Turismo. Беше представена програмата на мобилността, бяха обсъдени въпроси за провеждане на производствения стаж, фирмите-партньори, наставниците, които ще подпомагат учениците за провеждане на практиката. Последва визита на центъра на Римини. Представител на Sistema Turismo показа на участниците града, библиотеки, информационни центрове, болница, аптеки, поща, банки, транспортни средства и др. С пешеходна разходка в историческия център на Римини, учениците разгледаха Арката на Октавиан Август, площада „Три Мартири“, църквата „Малатеста“ и моста на Тиберий. Да им пожелаем успех!

Мобилност на учителите в Брага, Португалия

От 4 до 9 юни 2023 г. шест педагози от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ проведоха едноседмично обучение в Брага, Португалия по проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Европейски опит за професионално образование и обучение“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“.

Мобилността в гр. Брага бе насочена към учители по предмети от професионалната подготовка, директор, заместник-директор. Основна цел на проекта бе запознаване с добрия европейски опит за STEM обучението по професионална подготовка на ученици и повишаване на педагогическа компетентност на учителите. Освен основната цел при изпълнение на мобилността се изпълниха и следните подцели:

  • Повишаване на осведомеността на участниците за други култури и страни и за изграждане на мрежи от международни контакти;
  • Подкрепа на професионалното развитие на учителите за STEM обучението по професионална подготовка;
  • Повишаване на качеството и привлекателността на професионалното образование, мобилността на ползвателите и формиране на стремеж за постоянно професионално развитие и усъвършенстване;
  • Насърчаване на езиковото обучение на чужд език;
  • Повишаване на авторитета и самочувствието на учителя.

Мобилността се реализира чрез няколко професионални визити, организирани от партньора по проекта Braga Mob.