Тематично обучение на учители по програма Еразъм+

На 31.05.2023г. в STEM центъра на СПГ „Алеко Константинов“ се проведе тематично обучение по STEM образователни технологии за преподавателите от гимназията, които през месец юни 2023 г. ще проведат едноседмично обучение в гр. Брага, Португалия по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”, Програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор „Професионално образование и обучение".

В тематичното обучение участваха 6-те учители по предмети от професионалната подготовка, включително заместник - директор от СПГ „Алеко Константинов” – Свищов, класирани за участие в мобилността.

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава Наука, Технология, Инженерство, Математика Подходът STEM обаче е много повече от „залепване“ на понятията заедно. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.

Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и взаимодействат помежду си всеки ден.

Пламен Енчев

Ценка Петкова