Резултати от окончателно класиране за подбор на ползватели

 

stock-illustration-14973118-food-chef-holding-pizza-steak-dinner-and-serving-tray

Окончателно класиране за подбор за ползватели
по Проект 2012-1BG1-LEO01-06859 "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика"
по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", финансиран с подкрепата на Европейската комисия

След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 20 ученика за участие в мобилността, която ще се проведе от 07 април до 27 април 2013г. в Римини, Италия.

 

 

Списък на окончателно класираните ученици за подбор за ползватели

Културна подготовка по проект "Кулинарно пътешествие - моята европейска практика”

imgp4478

От 11 февруари 2013г. до 22 февруари 2013г. се проведе Културната подготовка на 22-та ученици от ПГ по ЛПС, които ще проведат триседмичната си производствена практика (07.04.-27.04.2013г.) в гр.Римини, Италия по проект "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".

Културна подготовка е организирана в обучителен модул с комплексна продължителност 20 часа под формата на семинарни занятия на теми: “Географско положение на Италия”, “Исторически и културни забележителности в Италия”, “Културни стериотипи и регионални различия”, “Обичаи и етикет в Италия”, “ Традиции и бит”, “Стил в общуването”, „Архитектура”, „Основни закони”,. Културна подготовка се ръководи от Денка Василева – старши учител, общообразователен учебен предмет в ПГ по ЛПС и завърши с изходящ тест и представяне на презентация, изготвена от участниците.

Минко Николов,

координатор на проекта

imgp4481 imgp4486 imgp4482Buon appetito, amici! /Добър апетит, приятели!/

lili_1

На 21 януари 2013г. стартира Практическата подготовка на 22-та ученици от ПГ по ЛПС, които ще проведат триседмичната си производствена практика (07.04.-27.04.2013г.) в гр.Римини, Италия по проект "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".

Смята се, че италианската кухня е една от трите най-добри кухни в света. Някога е дала основата на френската кухня и до определена степен е оказала влияние и върху други европейски кухни. Всеки, опитал веднъж италианските блюда, е вече техен неизменен почитател, постоянен любител на прекрасните й ястия от риба и месо, на разнообразно приготвените различни видове зеленчуци, на тестените изделия, сладоледите, плодовите десерти. Италианската кухня има традиционен характер и според производството на селскостопанските продукти се дели на три основни кулинарни зони: северна, средна и южна. Най-предпочитано е телешкото месо, макар че и от всички останали видове меса се правят вкусни ястия. Месото обикновено се задушава, пече или се приготвя на грил, като при последната обработка предварително то се налага с олио с прибавка на подправки и корени. Нерядко в менюто се включват пилета, за които италианците знаят чудесни рецепти с бяло вино, с домати, с чушки и т. н. Обичани са и останалите видове птици и дивеча например яребиците, фазаните, бекасите и пъдпъдъците.

Всичко това предизвиква страхотен интерес и непреодолимо желание час по-скоро да стане 7 април 2013г.!

Buon appetito, amici!

Лиляна Димитрова,

ръководител на практическата подготовка

lili_2 lili_3 lili_4Психолого-педагогическа подготовка

LEO_Donevska_1

На 17 януари 2013г. приключи Психолого-педагогическа подготовка на 22-та ученици от ПГ по ЛПС, които ще проведат триседмичната си производствена практика (07.04.-27.04.2013г.) в гр.Римини, Италия по проект "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".

Обучението включваше лекции за народопсихологията на италианците и два тренинга за общуване и работа в екип. Интерактивните методи допаднаха на учениците, които се включиха активно в работата по групи. Усилията им бяха насочени към придобиване на знания и формиране на умения, които да им позволят бърза адаптация в непозната среда, толерантност към различни култури и езици и ефективно общуване с техните партньори.

На учениците предстои Професионална подготовка с продължителност 30 учебни часа. Обучението ще се проведе от г-жа Лиляна Димитрова - младши учител професионална подготовка.

Диана Доневска

LEO_Donevska_2 LEO_Donevska_3 LEO_Donevska_4


Qualcuno parla italiano? Sì, lo vogliamo! /Някой говори ли италиански? Да, ние!/

Leonardo_sertifikat_1

На 13 януари 2013г. приключи езиковата подготовка на 22-та ученици от ПГ по ЛПС, които ще проведат триседмичната си производствена практика (07.04.-27.04.2013г.) в гр. Римини, Италия по проект "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност "Мобилност".

След успешно положен изпит по италиански език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на туризма и по-конкретно ресторантьорството, учениците получиха сертификати, удостоверяващи придобитите знания и умения по езика, формираха комуникативни навици и умения, необходими за всекидневното им и професионално общуване.

На учениците предстои Психолого-педагогическа подготовка с продължителност 10 учебни часа. Тя включва запознаване със стила на общуване в Италия, работа в екип, умения за адаптация в непозната среда, толерантност към различни култури и езици. Обучението ще се проведе от г-жа Диана Доневска - педагогически съветник. 

Елза Божанова


Leonardo_sertifikat_2 Leonardo_sertifikat_3 Leonardo_sertifikat_4

 

Всичко за "Кулинарно пътешествие-моята европейска практика”

можете да намерите на сайта на проекта на адрес:

http://www.pglps-mobilecook.info