Връчване на сертификати по немски език

За втора поредна година Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – гр. Свищов печели проект по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Леонардо да Винчи”, Дейност „Мобилност”. В целевата група тази година са включени ученици от 11 клас, професия ресторантьор, които ще проведат 3-седмична практика в столицата на една от най-развитите в Европа страни – Германиягр. Берлин.

На 22 януари 2014 г. в Центъра по професионално обучение към Стопанска академия „Д. А. Ценов”  проф.д-р Любен Кирев – зам.-ректор на СА „Д. А. Ценов” тържествено  връчи сертификатите на  успешно завършилите езикова подготовка по немски език ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство.

Гости на събитието бяха г-н Пламен Александров – зам.-кмет на Община Свищов, доц. д-р Пенка Шишманова – директор на ЦПО, Виктор Монев – старши преподавател по немски език,  г-жа Татяна Друмева – секретар на ЦПО, г-н Илиян Илиев – „Паркетни услуги – Илиев” и представители на VIP-кафе.  Да уважат постиженията на учениците присъстваха учители, служители и ученици.

Дейностите по проекта бяха представени от инж. Веска Николова – директор на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство.

Заместник-кметът г-н Пламен Александров и доц. д-р Пенка Шишманова поздравиха учениците с успешното завършване на езиковата подготовка. Мероприятието продължи с кетъринг, подготвен от дванадесетокласници, професия „Готвач”.

И този път учениците от гимназията доказаха, че за младите и способни хора няма непостижими неща.

Събитието беше отразено от кабелна телевизия Видеосат и от представители на клуб „Цифрова фотография” по проект „Успех”.


Искра Гайдарова

Стартира обучението по немски език по проект "Немско качество в ресторантьорството"


На 4 ноември 2013г. стартира езиковата подготовка на учениците от ПГ по ЛПС, които ще проведат триседмичната си производствена практика (23.03.-12.04.2014г.) в гр. Берлин, Германия по проект "Немско качество в ресторантьорството”. Той се реализира по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност "Мобилност".

Обучението на 12-те ученика от ПГ по ЛПС - Свищов, избрани на първи етап от подбора на ползватели, включва изучаване на немски език, ниво А2 - развитие на комуникативните умения, усвояване на специализирана технология в областта на туризма и по-конкретно ресторантьорството.

Курсът се провежда в рамките на 150 учебни часа от Център за професионално обучение към СА "Д.А.Ценов" - гр.Свищов и ще завърши на 12.01.2014г. със сертификационен изпит. На издържалите ще бъде издаден сертификат за успешно проведена езикова подготовка.

Резултати от първи етап за класиране по проект "Немско качество в ресторантьорството"


Резултати от първи етап за класиране в подбор на ползватели
по Проект
 2013-1-BG1-LEO01-08886 „НЕМСКО КАЧЕСТВО В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО”

по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", финансиран с подкрепата на Европейската комисия

След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 12 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).


Списък на класираните за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка)

Проведе се първата родителска среща по проект "Немско качество в ресторантьорството"


На 10.10.2013г. се проведе първата родителска среща по проект "Немско качество в ресторантьорството".

Директорът на гимназията г-жа Веска Николова запозна присъстващите с условията за кандидатстване по проекта и критериите по които ще се направи подбора на учениците. Ще бъдат класирани 10 ученика, които ще заминат на триседмична производствена практика в Берлин, Германия от 23 март до 12 април 2014г.

Одобрените ще преминат три етапа на предварително обучение: езикова подготовка - немски език, културна и професионална подготовка.

При пътуването и престоя си в Берлин учениците ще бъдат придружавани от техния преподавател по професионална подготовка - г-жа Лиляна Димитрова.

Проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 "Немско качество в ресторантьорството" по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.