Резултати от окончателно класиране за подбор на ползватели по проект "Немско качество в ресторантьорството"

Окончателно класиране за подбор за ползватели

по Проект 2013-1-BG1-LEO01-08886 „Немско качество в ресторантьорството” 
по секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност", програма "Учене през целия живот", финансиран с подкрепата на Европейската комисия

 

След направеното класиране по низходящ ред комисията избра 10 ученика за участие в мобилността, която ще се проведе от 23 март до 12 април 2014 г. в Берлин, Германия.

 

Списък на окончателно класираните ученици за подбор за ползватели