Втора представителна изява на клубове "Театрално студио" и "Матрьошка" по проект УСПЕХ

euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

На светлия христистиянски празник Благовещение се проведе втората представителна изява на клубовете по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) – „Матрьошка” и Театрално студио”. Тя бе посветена на наближаващия Международен ден на театъра – 27 март. Той се отбелязва от 1962г. с решение на Международния театрален институт. Всяка година на тази дата по театралните сцени в целия свят се провеждат мащабни театрални събития.

Изявата с водещи Виктория и Грета започна с презентация, която направи кратък преглед на историята на театралното изкуство и продължи с представяне на автора и произведението, което участниците в двата клуба подготвиха като сценка – поемата „Цигани” на Александър Пушкин. В ролите на Алеко, Джалма, циганите, съпругата на Алеко, русалката и полицая се въплътиха Павлин, Цветина, Нурджихан, Левент, Франческа, Даниела и Истилиян.

Младите таланти разказаха една история за любовта и ревноста, за честността и доверието. А в съдбата на героите всеки от зрителите намери отговор на въпросите, които го вълнуват и се откъсна от напрегнатото ежедневие, защото както казва немският поет, драматург и режисьор Бертолд Брехт: „Театърът трябва да забавлява, да забавлява и да… забавлява”. 

Елза Божанова