Представителна изява на клуб „Футбол”

euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

На 14.04.2015г. се проведе представителна изява на клуб „Футбол” с ръководител г-н Ценко Ценков, сформиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

Клубът предостави на желаещите ученици възможност за занимание със спорт през свободното време. В клуба се включиха десет ученика, като занятията се посещаваха и от други желаещи. 

На изявата си учениците показаха в двустранна игра изучените компоненти на играта. Участие взеха и ученици от други клубове. Някои от учениците в клуба се изяват в представителни отбори по футбол от общината. 

Изявата отрази Нина Ангелова от ателие "Реклама и цифрова фотография", сформиран по същия проект.