Изява на клуб "Млад журналист"

euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

Представянето на вестник „Ученик” се състоя на 15.04.15г. в Градската библиотека на гр.Свищов. Гост на представителната изява бe  г-жа Таня Ликова - главен експерт „Култура” в отдел “Образование и култура” при Община Свищов. Главният библиотекар Румяна Плетньова поздрави членовете на клуба и направи кратък обзор за изявите им по проект „Успех”.  Поетесата Стефания Цанкова акцентира на рубриката „Ученическо творчество” във вестника. Добри отзиви за училищния вестник  изразиха библиотекарките Лилия Цонева, Даниела Йорданова и Румяна Ванкова, които приканиха младите хора да продължават да творят.

Лехан Давидов от IX „г” клас  и Бирсен Михайлова  от X „б” клас  представиха презентация с дейности и награди за клуб „Млад журналист”, сформиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ). Акцентира се на отделните рубрики в училищния вестник. Присъстващите получиха информация за дейностите на клуба – посещение на  Общинско радио, на отдел “Образование и култура”  към Общината. Срещата с г-жа Таня Ликова бе интересна за учениците, които проявиха интерес към проект „Училищна библиотека“. Стана ясно и за срещата с репортерите Галя Фирова и Александър Шабов. Членовете на клуба стигнаха до извода, че е отговорно да си репортер. Труд, упоритост и оптимизъм са необходими на всеки журналист. Припомни се за срещата с Олимпия Ангелова - диригент на детски хор „Дъга“  в библиотеката към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“, където прикани младите хора да казват винаги това, което мислят.

От презентацията стана ясно за достойното представяне на Лехан Давидов от IX „г” клас, който зае първо място в ученически конкурс за къс хумористичен разказ по повод 152 години от рождението на  Алеко  Константинов.

Членовете на клуба получиха подаръци от проекта и по един брой от училищния вестник.

Събитието бе отразено със снимков материал от Нина Ангелова от IX „а” клас и Исмаил Исмаилов X „б” клас от ателие „Реклама и цифрова фотография”.

Веселина Владимирова

ръководител на клуб „Млад журналист”