Презентация: Първа секторна конференция “Бизнес – професионално образование и обучение”

Регионална конференция по ПРОЕКТ "Ученически практики"

head


И през тази учебна година ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов ще продължи работата си по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

На 5 октомври 2013г. в гр. Велико Търново, в хотел „Янтра”, се проведе Регионална конференция на наставници, работодателите и учители от професионалните гимназии на територията на Великотърновска област, работили по проекта. От ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов на конференцията присъстваха наблюдаващи учители и консултанти на учениците за избор на практика. Конференцията бе открита от регионалния координатор на проекта инж. Таня Димитрова, експерт в РИО на МОН – Велико Търново. Присъстващите споделиха своя опит и участваха в дискусии за ролята на наставниците и наблюдаващите учители.

Събитието беше отразено във вестник: „Янтра днес” - тук.

ПРОЕКТ "Ученически практики" в ПГЛПС

head


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Този  проект има за цел да подобри качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб.

Учениците от ПГ по лека промишленост и строителство избраха да проведат своите практики в "Люви" - ООД - за професия "Оператор в производството на облекло", "Устрем" ООД - за професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" и за професия "Готвач" - "Лориен 2008" ЕООД, ВК "Брадърс" ООД, "Си Би Си 90" ЕООД и ЕТ "Стефан Събков".  

На учениците бяха предоставени повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда. С тази програма се повиши възможността за по-активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии. ПГ по лека промишленост и строителство се възползва от тази програма, с която се подобри връзката между резултатите от професионалното образование (ПОО) и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда.   Резултатът от тази програма е улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

За да намерят учениците, които да обучат в реална работна среда в своите фирми/организации, работодателите публикуваха обявите си в системата. Училището посочи професиите, по които учениците могат да провеждат ученически практики. Учениците кандидатстваха за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават в нашата гимназия.

За повече информация посетете сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=1


ПРОЕКТ "Ученически практики" - oбявени позиции до момента

head


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обявени позиции до момента, за които могат да кандидатстват ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов

Област

Населено място

Наименование на позицията

Име на организацията-работодател

Място на провеждане на практиката

Брой места

Период на провеждане

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Велико Търново

Свищов

Готвач, сервитьор-барман

"Си Би Си 90" ЕООД

Кафе - аперитив "Найс, а?"

2

01.03.2013 - 30.06.2013

Велико Търново

Свищов

Готвач, сервитьор-барман

ВК Брадърс ООД

Механа "Чифликъ"

5

01.03.2013 - 30.06.2013

Велико Търново

Свищов

Готвач, сервитьор-барман

ЕТ "Стефан Събков"

"Каменното цвете"

2

01.03.2013 - 30.06.2013

Велико Търново

Свищов

Готвач, сервитьор-барман

"Лориен 2008" ЕООД

Ресторант „Мираж”

6

01.03.2013 - 30.06.2013

Професионално направление: Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Велико Търново

Свищов

Шивач и крояч

Галина Кирилова Асенова

"ЛЮВИ" ООД
ул. Студентска № 7а

5

25.02.2013 - 30.06.2013

Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия

Велико Търново

Свищов

заварчик

"Устрем"

ул. „Патриарх Евтимий” 78

1

01.03.2013 - 30.06.2013

Учениците от училището могат да кандидатстват за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават като подадат заявление за участие до директора на ПГ по лека промишленост и строителство.

ПРОЕКТ "Ученически практики"

head


ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

  • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  •  Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  •  Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  •  Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  •  Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Компонент 1 „Ученически практики” обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение. За успешно завършено се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв. Всеки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда. Бюджетът на проект “Ученически практики” е 28 000 000 лева.


Кой може да кандидатства? 

Да кандидатстват имат право всички ученици от училището навършили 16 години.


Кандидатстване ученици 

За да намерят учениците, които да обучат в реална работна среда в своите фирми/организации, работодателите публикуват обявите си в системата. Училището посочва професиите, по които учениците могат да провеждат ученически практики. Учениците могат да кандидатстват за фирмите, регистрирали се в системата за професията, по която се обучават в училището.


praktiki-mon_logoУважаеми работодатели,
Разчитаме на вашата активна позиция!

За да участвате, можете да се регистрирате в сайта на проекта http://praktiki.mon.bg или ако щракнете тук.

За участие в проекта имат право да се регистрират всички стопански и нестопански дружества, държавна и общинска администрация, държавни институции, търговски дружества, обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица, за да предоставят възможности за практики за ученици от професионалните училища. В бюджета на проекта са заложени и средства за възнаграждение на наставници в училищата и от страна на работодателя.

До момента са се регистрирали 3410 работодатели, от тях 1318 работодатели са публикували 1885 обяви за 9873 места.

За повече информация посетете сайта на проекта: http://praktiki.mon.bg/upraktiki/?m=1