Презентация „Дни на професиите” по региони в гр. Плевен