Теми по БДП

Теми по Безопасност на движението по пътищата

за Часа на класа за учебната 2021/2022 г.

VIII клас

1. Движение извън населеното място през деня. ЖП прелези. Маневри на пътя - 10 седмица

2. Движение извън населеното място през нощта и при различна видимост - 17 седмица

3. ППС и ППС. Системи за активна и пасивна безопасност - 25 седмица

4. Основни правила на движението през отделните части на денонощието и извън населените места – 33 седмица

IX клас

1. Безопасно движение в извънградски условия. Правила  - 4 седмица

2. Преминаване през жп прелез. Опасности от волтова дъга - 10 седмица

3. Особености на движение извън населено място денем и нощем при намалена видимост – 26 седмица

4. Готов съм да се движа безопасно в извънградски условия  - 35 седмица

X клас

1. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя  - 10седмица

2. Категории МПС и свидетелства за тяхното управление  - 17 седмица

3. Административни наказания за нарушителите  - 33 седмица

4. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя -  35 седмица

XI клас

1. Мерки за пожарна безопасност при поддържане и управление на автомобил  - 9 седмица

2. Опасностите на пътя  - 21 седмица

XII  клас

1. Защита от пожари, природни бедствия, аварии и безопасност при управление на автомобил седмица – 10 седмица

2. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите - 20 седмица