Прием по нови професии за учебната 2022-2023 година

За учебната 2022-2023 година Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" обявява прием по следните НОВИ професии:

  1. Професионално направление: 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, Професия: 523030 „Техник на електронна техника", Специалност: 5230301 „Промишлена електроника", Трета степен на професионална квалификация след завършен VII клас, срок на обучение 5 години;
  2. Професионално направление: 522 „Електротехника и енергетика“, Професия: 522020 „Електромонтьор", Специалност: 5220207 „Електрообзавеждане на транспортна техника", Втора степен на професионална квалификация след завършен VII клас, срок на обучение 5 години.

Запознайте се с възможностите за обучение и реализация:

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon