Методическо обединение на учителите по професионална подготовка

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ / СПЕЦИАЛНОСТИ:

 

1. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

 

инж. Анатолий Митков Парашкевов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител по практика

Специалност: Електротехника

Образование: Висше-бакалавър- Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: Електроинженер

Специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане

Професионална квалификация:

Софийски университет - ДИУУ - IV ПКС - Електроенергетика и електрообзавеждане

 

инж. Красимир Минчев Кирилов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Транспортна техника и технологии (бакалавър), Хибридни и електрически превозни средства (магистър)

Квалификация: Учител по професионална подготовка

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

инж. Минко Христов Николов

Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование: Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност

Технически университет - Варна - III ПКС

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ – ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

 

Николай Любенов Николаев 

Длъжност - Старши учител, теоретично обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС

 

Калушко Любенов Николаев

Длъжност - Възпитател

Образование:

Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината

 

4. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

 

Ивелина Великова Енчева

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-професионален бакалавър - ИЕ - Силистра

Квалификация: Специалист по ЕТМ

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на продуктите за обществено хранене

Образование: Висше-магистър, Университет по хранителни технологии

Специалност: Туризъм

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС

 

инж. Анета Владимирова Тодорова

Длъжност - Учител, практическо обучение

Образование:

- Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Технология на храната и обществено хранене

Образование:

- Висше-професионален бакалавър - Тракийски университет, факултет Техника и технологии - Ямбол

Квалификация: инженер технолог

Специалност: Технология на храните

Професионална квалификация:

Шуменски университет - ДИКПО - IV ПКС

 

инж. Светослава Георгиева Йорданова

Длъжност - Учител практическо обучение

Образование: ХТМУ - София

Специалност: Биотехнологии

 

Анета Иванова Атанасова

Длъжност - Учител практическо обучение, направление: "Хотелиерство и ресторантьорство"

Образование: СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Специалност: Мениджмънт на търговската дейност

 

5. АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

 

Тони Христов Вързалов

Длъжност - Старши учител, практическо обучение

Образование: Висше-бакалавър - Институт за подготовка на учители по практика (ИУП) - Сливен

Квалификация: Учител - специалист по транспорт

Специалност: Автотранспортна техника

 

инж. Антон Маринов Василев

Длъжност - Учител теоретично обучение по Автотранспортна техника

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Техник по транспортна техника

 

Стефан Цеков Христов

Длъжност - Учител професионално обучение по Автотранспортна техника

Образование: Институт за учители по практика - Сливен

Специалност: Преподавател-инструктор

 

6. КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

инж. Пламен Йорданов Енчев

Длъжност - Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Образование: Висше-магистър - Русенски университет "Ангел Кънчев"

Квалификация: инженер по електроника и автоматика с учителска правоспособност

Специалност: Електронна техника и микроелектроника

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ - IV ПКС

 

инж. Детелина Димитрова Иванова

Длъжност - Учител теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електронна техника и микроелектроника; Математика

 

инж. Милен Игнатов Игнатов

Длъжност - Учител, теоретично обучение

Образование: РУ "Ангел Кънчев" - Русе

Специалност: Електроника

Квалификация: Учител по електроника

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon