Методическо обединение на възпитателите

Калушко Любенов Николаев

Председател на методическо обединение на възпитателите

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: Департамент за повишаване на информацията и квалификацията на учителите - Стара Загора - V ПКС - Механична технология на дървесината

 

Елмира Божинова Георгиева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Статистика и иконометрия

Професионална квалификация:

Учител по икономически дисциплини, педагогическа правоспособност - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

 

Нина Иванова Петрова

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-магистър - ВПИ - Благоевград

Специалност: Начална училищна педагогика

 

Миглена Момчилова Рашева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси

Професионална квалификация: Икономическа педагогика