Методическо обединение на възпитателите

Калушко Любенов Николаев

Председател на методическо обединение на възпитателите

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-професионален бакалавър - Институт за учители по практика - Сливен

Квалификация: Учител

Специалност: Механична технология на дървесината

Професионална квалификация: СУ-ДИУУ- IV ПКС

 

Елмира Божинова Георгиева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Статистика и иконометрия

Професионална квалификация:

Учител по икономически дисциплини, педагогическа правоспособност - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

 

Нина Иванова Петрова

Длъжност - Старши възпитател

Образование: Висше-магистър - ВПИ - Благоевград

Специалност: Начална училищна педагогика

 

Миглена Момчилова Рашева

Длъжност - Възпитател

Образование: Висше-магистър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов

Квалификация: Икономист

Специалност: Финанси

Професионална квалификация: Икономическа педагогика

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon