Покана за общо събрание на Училищното настоятелство

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство тук