Отчетно-изборно събрание - 22.06.2021

На 21.06.2021г. се проведе общо събрание - отчет на УС и КС на УН; ОС избра 7 (седем) членен управителен съвет:

Управителен съвет на УН  -
Сребрина Йовкова Лилова - председател на УС,
Миглена Момчилова Рашева - член,
Еленка Асенова Николаева - член,  
Кристина Велизарова Лазова - член,  
Татяна Любомирова Василева - член,  
Константин Георгиевич Байрактаров - член,
Галя Стефанова Недялкова - член.
Контролен съвет на УН –
Ивелина Великова Енчева - председател на КС,
Виолета Цветанова Костова - член,
Цветелина Иванова Лефтерова - член.