Ръководство на гимназията

инж. Веска Симеонова Николова
Длъжност:  Директор
Образование:
- Висше-магистър - Технически университет - София
Квалификация: Инженер електроника и автоматика
Специалност: Електронна техника и микроелектроника
- Висше-магистър - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново
Квалификация: Информатик
Специалност: Информатика
Професионална квалификация:
- Югозападен университет “Неофит Рилски”- Благоевград - Педагогическа правоспособност - Учител по електроника и автоматика;
- Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - Педагогическа правоспособност - Учител по информатика и информационни технологии
- Технически университет - Варна - III ПКС

 

Станка Минчева Койнова
Длъжност:  Заместник-директор, учебна дейност
Образование:
Висше-магистър - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Квалификация: Икономист
Професионална квалификация:
- Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов - икономическа педагогика
- ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново - IV ПКС

 

Сребрина Йовкова Лилова
Длъжност: Заместник-директор, учебно-производствена дейност
Образование:
- Висше-бакалавър - СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Квалификация: Икономист
Професионална квалификация:
- Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов - икономическа педагогика
Специалност: Индустриален бизнес и предприемачество

 

Петкана Петкова Лазарова
Длъжност: Главен счетоводител
Образование: Висше-магистър - Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Квалификация: Икономист-финансист
Специалност: Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon