Описание на професия "Техник на компютърни системи"

Следващите години при настоящите темпове на развитие на високите технологии в областта на информатиката и комуникациите у нас се очаква засилено търсене на работна ръка с квалификация, получена при обучението по тази професия. Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката в страната. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и комуникациите, се базира на компютризация на всички нива.

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще умее да извършва:

- Диагностика и ремонт на РС и компютърни системи;
- Софтуерна поддръжка;
- Програмиране и работа с приложен софтуер;

- Компютърно проектиране и Web дизайн;- Свързване на периферни устройства (принтери, скенери, тонколони, микрофон);
- Инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
- Работа с антивирусни пакети и архивиращи програми;
- Глобална компютърна мрежа Internet – архитектура и потребителски услуги.

 

След завършване на обучението по специалността обучаваният ще се реализира в:

 

- Офиси на компютърни фирми и интернет доставчици;
- Сървърни станции;
- Изграждане на видеонаблюдение;
- Монтаж на компютърна техника в производствени обекти;
- Изграждане и администриране на компютърни мрежи;
- Поддръжка на компютърни системи и мрежи в офиси, банки и системи за комуникаци.

При завършване на пълния курс на обучение и успешно полагане на съответните държавни изпити учениците получават:

 

- Диплома за завършено средно образование, даваща право за продължаване на обучението във ВУЗ; 
- Свидетелство за професионална квалификация за трета степен на професионална квалификация.

 

С придобитите документи, завършилите имат право и възможност да ръководят собствена фирма, съгласно изискванията на Европейския съюз.

 

Обучението в тази специалност ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти в България и страните от Европейския съюз!!

 

Училищен учебен план:

  1. Професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии - X клас за учебната 2019-2020 година
  2. Професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии - IX клас за учебната 2019-2020 година
  3. Професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии - VIII клас за учебната 2019-2020 година

 

 

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon