Featured

Стартира езиковата подготовка по италиански език за автотехниците от СПГ „Алеко Константинов” по програма Еразъм+ /2 гр./

На 10.10.2023 год. стартира езиковата подготовка по италиански език за ученици от XIа клас от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, избрани на първи етап от подбора на ползватели по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307 „Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по Програма „Еразъм+”.

Групата се състои от 10 ученици, които ще преминат предварителните подготовки, предвидени по проекта: езикова, професионална, културна и психолого-педагогическа. Учениците, обучаващи се в професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, професия "Техник по транспортна техника", специалност „Автотранспортна техника“ (2гр.), започнаха обучението си по италиански език. Оценката от езиковата подготовка е един от критериите, по които ще бъде направено второто и окончателно класиране за подбор на ползватели, след което 7-те най-добри ще проведат през месец юли 2024 год. двуседмична производствена практика във водещи автосервизи в гр. Римини, Италия.

Обучението се провежда от Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" - Свищов. Г-жа Татяна Друмева и г-жа Сашка Георгиева от ЦПО - Свищов представиха предстоящите съвместни дейности, предоставиха на учениците учебни помагала и график на часовете и им пожелаха успех в обучението. Водещ лектор на обучението по италиански език е д-р Димитрина Проданова.

Целта на езиковата подготовка е да подпомогне учениците при адаптирането им и комуникацията в реална работна среда с наставниците в автосервизите и партньора ни SISTEMA TURISMO. Обучението ще приключи със сертификационен изпит за ниво А1.

Сребрина Лилова,
заместник директор

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon