Графици за изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО)

Съобщение за изпитите за ученици в СФО - редовна изпитна сесия март 2021/2021г.

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение -  сесия март 2021/2021г.

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия април, втора редовна сесия за учебната 2018/2019 година

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия декември, първа редовна сесия за учебната 2018/2019 година

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия април, втора редовна сесия за учебната 2017/2018 година

Изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение - сесия декември, първа редовна сесия за учебната 2017/2018 година

Изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение на сесия май, І поправителна за ХІІ клас за учебната 2015/2016 година

 

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon