Първо класиране по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма Еразъм+ (1,2 гр.)

Резултати от първи етап на класиране при подбор на ползватели
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

 

Първо класиране на ученици от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"- 1 група. Списък с 13 ученици, класирани за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка), може да видите ТУК.

Първо класиране на ученици от професионално направление "МПС, кораби и въздухоплавателни средства"- 2 група. Списък с 10 ученици, класирани за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка), може да видите ТУК.

Честито на класираните!

Обява за подбор на ползватели по програма Еразъм+ от професионално направление „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, 2023 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение",
Професия „Техник по транспортна техника” – 2-ра група

 

Уважаеми ученици от XIа, професионално направление: „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, професия „Техник по транспортна техника”, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващаща целева група от 7 ученици и един придружаващ учител. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през юли 2023 г. в гр. Римини, Италия. Партньор: SISTEMA TURISMO.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

ВАЖНО! Право на участие имат ученици от XIа - професия „Техник по транспортна техника” в СПГ "Алеко Константинов" – Свищов. Условията, критериите и процедурата са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на яснота и прозрачност при извършването на подбора.

Проектът предвижда два етапа на класиране, след които се определят 7 участници и трима ученици за резерви.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров или да го изтеглите ТУК.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 28 септември 2023 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 29 септември 2023 г.

КПУМ

Обява за подбор на ползватели по програма Еразъм+ от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, 2023 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение",
Професии „Ресторантьор” и „Готвач”– 1-ва група

 

Уважаеми ученици от XIб и XIв, професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професии „Ресторантьор” и „Готвач”, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващаща целева група от 10 ученици и един придружаващ учител. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през юли 2023 г. в – Тенерифе (Испания, Канарски острови) .

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

ВАЖНО! Право на участие имат ученици от XIб - професия "Ресторантьор" и XIв - професия "Готвач" в СПГ "Алеко Константинов" – Свищов. Условията, критериите и процедурата са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на яснота и прозрачност при извършването на подбора.

Проектът предвижда два етапа на класиране, след които се определят 10 участници и трима ученици за резерви.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров или да го изтеглите ТУК.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 28 септември 2023 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 29 септември 2023 г.

КПУМ

Класиране на учители по проект „Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по програма Еразъм+ (3 гр.)

Класиранe на ползватели - учители
за участие по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"- 3 група.

Класирането може да видите ТУК.

Обява за подбор на ползватели /учители/ - Еrasmus+ (2023-24)

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ - УЧИТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”СПГ „Алеко Константинов” – Свищов обявява процедура, критерии и условия за подбор и прием на заявления за лица, желаещи да участват в мобилността. Проектът предвижда мобилност в Испания – Тенерифе (Канарски острови). Мобилността е с продължителност една седмица и ще се проведе през 2024г. Мобилността на групата учители има за цел обмяна на опит в областта на професионалното образование и повишаване на педагогическата компетентност на учителите.Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити.Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), назначена със заповед на Директора на СПГ„Алеко Константинов” – Свищов.