Featured

Стартира езиковата подготовка по испански език за кулинарите от СПГ „Алеко Константинов” по програма Еразъм+ /1 гр./

На 16.10.2023 год. стартира езиковата подготовка по испански език за ученици от XIб и XIв клас от СПГ „Алеко Константинов”, избрани на първи етап от подбора на ползватели по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307 Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще по Програма „Еразъм+”.

Групата се състои от 13 ученици, които ще преминат предварителните подготовки, предвидени по проекта: езикова, професионална, културна и психолого-педагогическа. Учениците, обучаващи се в професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг", професии „Ресторантьор“ и „Готвач“ (1 гр.), започнаха обучението си по испански език.

Оценката от езиковата подготовка е един от критериите, по които ще бъде направено второто и окончателно класиране за подбор на ползватели, след което 10-те най-добри ще проведат през месеците април и май 2024 г. двуседмична производствена практика в ресторанти на о. Тенерифе (Испания, Канарски острови).
Обучението се провежда от Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" - Свищов. Г-жа Татяна Друмева от ЦПО - Свищов представи предстоящите съвместни дейности, предоставиха на учениците учебни помагала и график на часовете, след което им пожелаха успех в обучението.
Водещ лектор на обучението по испански език е д-р Александрина Александрова.

Целта на езиковата подготовка е да подпомогне учениците при адаптирането им и комуникацията в реална работна среда с наставниците в ресторантите и с представители на партньорската организация по проекта Formacion Europea Practica Movilidad Sl.Тенерифе (Канарските острови), Испания. Обучението ще приключи със сертификационен изпит за ниво А1 по испански език.

Константин Байрактаров,
КПУМ

Featured

Стартира езиковата подготовка по италиански език за автотехниците от СПГ „Алеко Константинов” по програма Еразъм+ /2 гр./

На 10.10.2023 год. стартира езиковата подготовка по италиански език за ученици от XIа клас от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, избрани на първи етап от подбора на ползватели по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307 „Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по Програма „Еразъм+”.

Групата се състои от 10 ученици, които ще преминат предварителните подготовки, предвидени по проекта: езикова, професионална, културна и психолого-педагогическа. Учениците, обучаващи се в професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, професия "Техник по транспортна техника", специалност „Автотранспортна техника“ (2гр.), започнаха обучението си по италиански език. Оценката от езиковата подготовка е един от критериите, по които ще бъде направено второто и окончателно класиране за подбор на ползватели, след което 7-те най-добри ще проведат през месец юли 2024 год. двуседмична производствена практика във водещи автосервизи в гр. Римини, Италия.

Обучението се провежда от Център за професионално обучение към СА "Д. А. Ценов" - Свищов. Г-жа Татяна Друмева и г-жа Сашка Георгиева от ЦПО - Свищов представиха предстоящите съвместни дейности, предоставиха на учениците учебни помагала и график на часовете и им пожелаха успех в обучението. Водещ лектор на обучението по италиански език е д-р Димитрина Проданова.

Целта на езиковата подготовка е да подпомогне учениците при адаптирането им и комуникацията в реална работна среда с наставниците в автосервизите и партньора ни SISTEMA TURISMO. Обучението ще приключи със сертификационен изпит за ниво А1.

Сребрина Лилова,
заместник директор

Featured

Първа родителска среща по програма Еразъм+ /1,2 гр./

На 9.10.2023 г. /понеделник/ от 17.30 ч. се проведе родителска среща по повод изпълненето на проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307 „Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".

На срещата ръководителят на проекта инж. Веска Николова - Директор на СПГ „Алеко Константинов” запозна присъстващите ученици и родители с целите, очакваните резултати, начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността с ученици от професионални направления „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” (1гр.) и "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни следства" (2гр.), на които им предстои да проведат своята производствена практика по програма Еразъм+ .

Нашите млади ресторантьори ще проведат своята практика през април-май 2024 г. в Тенерифе (Испания, Канарски острови), а младите ни автомонтьори - в Римини (Италия) през месец юли 2024 г.

Нека пожелаем успех на тях и на проекта!

Сребрина Лилова,
заместник директор

 

 

Featured

Първо класиране по проект „Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по програма Еразъм+ (1,2 гр.)

Резултати от първи етап на класиране при подбор на ползватели
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

 

Първо класиране на ученици от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"- 1 група. Списък с 13 ученици, класирани за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка), може да видите ТУК.

Първо класиране на ученици от професионално направление "МПС, кораби и въздухоплавателни средства"- 2 група. Списък с 10 ученици, класирани за провеждане на ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка), може да видите ТУК.

Честито на класираните!

Featured

Обява за подбор на ползватели по програма Еразъм+ от професионално направление „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, 2023 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение",
Професия „Техник по транспортна техника” – 2-ра група

 

Уважаеми ученици от XIа, професионално направление: „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, професия „Техник по транспортна техника”, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващаща целева група от 7 ученици и един придружаващ учител. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през юли 2023 г. в гр. Римини, Италия. Партньор: SISTEMA TURISMO.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

ВАЖНО! Право на участие имат ученици от XIа - професия „Техник по транспортна техника” в СПГ "Алеко Константинов" – Свищов. Условията, критериите и процедурата са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на яснота и прозрачност при извършването на подбора.

Проектът предвижда два етапа на класиране, след които се определят 7 участници и трима ученици за резерви.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров или да го изтеглите ТУК.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 28 септември 2023 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 29 септември 2023 г.

КПУМ

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon