Featured

Мобилността на компютърните техници в Берлин по Еразъм+ (2 гр.)

От 03.07 до 18.07.2022 г. шест ученици от професия „Техник на компютърни системи “, професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” проведоха своята производствената практика в Берлин, Германия  по Проект 2021-1-BG01-KA121-VET- 000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение".
След пристигането ни в Берлин, Германия бяхме настанени  в  Metropol Hostel Berlin.

На 04.07.2022 г. проведохме среща с г-жа Марта Барбара Лаубе, директор на партньорската организация Berlink. На нея тя представи програмата, презентира фирмата – партньор, запозна учениците с особеностите и изискванията при провеждане на мобилността и с начина на организиране на работното място във фирмата. В същия ден, заедно с ръководителя на групата, проведохме културна визита в центъра на Берлин. Учениците за запознаха с основните забележителности на града, транспорта, културни и други институции.


От следващият ден учениците провеждаха производствената си практика в офиса на фирма Berlink под формата на семинарни занятия - IT Workshop. Ръководител на практиката от организацията - партньор бе Генади Господинов. На участниците в мобилността бяха подсигурени месечни карти за пътуване, за да могат да се придвижват до работното си място.

Featured

Предварителни подготовки за учителите по Еразъм+ (3 гр.)

По проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" бяха извършени предварителни подготовки за учителите. Подготовките се проведоха, както следва: културна подготовка на 17.06.2022 г., психологическа подготовка на 23.06.2022 г. и тематична подготовка, посветена на проблемите при работа с деца със СОП - 24.06.2022 г.

Featured

Психолого-педагогическа подготовка по Еразъм+ (1,2 гр.)

На 23.06.2022 г. се проведе психого-педагогическа подготовка по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от професионални направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" (1 гр) и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” (2 гр.).

Подготовката проведе Галя Недялкова.

Featured

Родителска среща по Еразъм+ /1,2 гр./

На 22.06.2022 г. /сряда/ от 17.30 ч. се проведе родителска среща по повод изпълняването на проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" и във връзка с уточняването начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността с учениците от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия „Ресторантьор” - XIб, които ще проведат производствена практика в гр. Римини, Италия и от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, професия „Техник на компютърни системи” - XIв, които ще проведат производствена практика в гр. Берлин, Германия.

Featured

Десет години международни проекти в СПГ „Алеко Константинов”

Erasmus+Десет години и 12 спечелени проекта. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” е едно от първите училища в областта, което кандидатства, печели и изпълнява проекти по европейски програми. Вдъхновени от възможностите, предлагани от програмите и мотивирани от желанието нашите възпитаници да са успешни специалисти, екип от педагози начело с инж. Веска Николова - Директор на гимназията, прие предизвикателството, работи здраво и наложи европейските стандарти в професионалното образование в училището.

Началото беше поставено през 2012 година, когато гимназията реализира проект „Кулинарно пътешествие – моята европейска практика“ по програма „Леонардо да Винчи” и ученици от професия „Ресторантьор“ проведоха двуседмична производствена практика в Римини, Италия. Предварителните подготовки за участието им в мобилността – професионална, културна, психолого-педагогическа и езикова ги направиха уверени, любознателни и мотивирани да покажат умения и да научат нови. Участниците се завърнаха със спомена за много позитивни преживявания и самочувствие на успешни млади кулинари, за които тайните на италианската кухня, доброто обслужване и усмивката на доволните клиенти не са загадка.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon