Featured

Сертификационен изпит по италиански език по Еразъм+ /1,2 гр/

В периода 27-30 март 2023 г. успешно приключи съвместната инициатива между СА „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов и СПГ „Алеко Константинов“, свързана с организиране и провеждане на чуждоезиково обучение по италиански език, ниво А1, на ученици по Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-000063872 „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”, Програма Еразъм+.

В продължение на 5 месеца, 9 ученици изучаваха италиански език А1 с акцент върху специализираната терминология, свързана с ресторантьорството (1 гр.), а 14 ученика - италиански език А1 с акцент върху терминологията, свързана с автотранспортна техника (2 гр.). Водещ лектор на сертификационното обучение е д-р Димитрина Проданова, а модератор на обучението - Центърът за професионално обучение (ЦОП) към СА "Д. А. Ценов" гр. Свищов.

Участниците  в проекта на 30 март 2023 г. положиха сертификационен изпит по италиански език. На младежите им предстои летен стаж в гр. Римини, Италия.

КПУМ

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon