График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

 Професия: Техник по транспортна техника

Специалност: Автотранспортна техника

Защита на дипломни проекти – част теория

23.05.2023 г., 13.30 часа

Част практика – 29.05.2023 г., 13 часа

 

Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Защита на дипломни проекти – част теория

22.05.2023 г., 9.30 часа

Част практика – 29.05.2023 г., 9 часа – 1 група

30.05.2023 г.30.05.2023 г. – 14 часа – 2 група

Специалност: Кетъринг

Защита на дипломни проекти – част теория

22.05.2023 г., 16 часа

Част практика – 31.05.2023 г., 14 часа

 

Професия: Готвач

Специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Теория – 23.05.2023 г. - 8,30 часа

Практика – 31.05.2023 г. – 14 часа

 

Професия: Електротехник

Специалност: Електрически инсталации

Защита на дипломни проекти – част теория

23.05.2023 г., 15 часа

Част практика – 29.05.2023 г., 13,30 часа

 

Професия: Техник-технолог в дървообработването

Специалност: Мебелно производство

Защита на дипломни проекти – част теория

23.05.2023 г., 13.30 часа

Част практика – 29.05.2023 г. - 13.00 часа и 30.05.2023 г. – 13.00 часа

 

Професия Техник на компютърни системи

Специалност: Компютърна техника и технологии

Защита на дипломни проекти – част теория

22.05.2023 г., 11.00 часа

Част практика – 29.05.2023 г. - 11.00 часа и 30.05.2023 г. – 10.00 часа

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon