Бюджет на гимназията

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2023 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2023 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2022 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2022 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2022 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2022 г. тук 

Делегиран бюджет на  Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2022 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2021 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2021 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2021 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2021 г. тук 

Делегиран бюджет на  Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2021 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2020 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2020 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2020 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2020 г. тук 

Делегиран бюджет на  Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2020 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2019 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2019 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2019 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2019 г. тук 

Делегиран бюджет на  Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2019 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2018 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2018 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2018 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2018 г. тук 

Делегиран бюджет на  Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за 2018 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2017 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2017 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2017 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2017 г. тук 

Делегиран бюджет на  Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за 2017 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2016 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2016 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2016 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2016 г. тук 

Делегиран бюджет на  Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за 2016 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за четвърто тримесечие на 2015 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за трето тримесечие на 2015 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за второ тримесечие на 2015 г. тук 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на гимназията за първо тримесечие на 2015 г. тук 

Делегиран бюджет на  Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за 2015 г. тук

 

Съгласно чл. 14 от Постановление на МС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. училищата, детските градини и обслужващите звена, изпълняващи делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.