Featured

Родителска среща по Еразъм+ /1,2 гр./

На 22.06.2022 г. /сряда/ от 17.30 ч. се проведе родителска среща по повод изпълняването на проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" и във връзка с уточняването начина на пътуване и условията на пребиваване по време на мобилността с учениците от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, професия „Ресторантьор” - XIб, които ще проведат производствена практика в гр. Римини, Италия и от професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“, професия „Техник на компютърни системи” - XIв, които ще проведат производствена практика в гр. Берлин, Германия.

Featured

Десет години международни проекти в СПГ „Алеко Константинов”

Erasmus+Десет години и 12 спечелени проекта. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” е едно от първите училища в областта, което кандидатства, печели и изпълнява проекти по европейски програми. Вдъхновени от възможностите, предлагани от програмите и мотивирани от желанието нашите възпитаници да са успешни специалисти, екип от педагози начело с инж. Веска Николова - Директор на гимназията, прие предизвикателството, работи здраво и наложи европейските стандарти в професионалното образование в училището.

Началото беше поставено през 2012 година, когато гимназията реализира проект „Кулинарно пътешествие – моята европейска практика“ по програма „Леонардо да Винчи” и ученици от професия „Ресторантьор“ проведоха двуседмична производствена практика в Римини, Италия. Предварителните подготовки за участието им в мобилността – професионална, културна, психолого-педагогическа и езикова ги направиха уверени, любознателни и мотивирани да покажат умения и да научат нови. Участниците се завърнаха със спомена за много позитивни преживявания и самочувствие на успешни млади кулинари, за които тайните на италианската кухня, доброто обслужване и усмивката на доволните клиенти не са загадка.

Featured

Обучение в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

Учениците от X и XI клас, които се обучават в специалност „Компютърна техника и технологии“ посетиха катедра „Бизнес информатика“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Срещата бе във връзка с професионалната подготовка на учениците, които ще проведат своята производствена практика през месец юли 2022 г. в гр. Берлин по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма Еразъм+.

Featured

Връчване на сертификати за владеене на чужд език по програма „Еразъм+”

На 11.05.2022 г. ученици и учители от СПГ „Ал. Константинов“, участващи в проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“ получиха сертификати за владеене на чужд език след проведени езикови и тематични подготовки в Център за професионално обучение към СА „Д. А. Ценов” – Свищов. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия чрез Център за развитие на човешките ресурси. Една от основните цели на проекта е насърчаване на чуждоезиковото обучение, поради което важна част от предварителните подготовки е изучаването на чужд език на страната-домакин.

По проекта са сформирани две групи ученици, които ще проведат двуседмични производствени практики през месец юли 2022 г. в Италия и Германия, и една група учители, които ще проведат едноседмична мобилност в Испания. За изпълнение на дейностите по проекта училището работи с три партньорски организации от страните-домакини: Sistema Turismo – Италия, Berlink - Германия и Malaga Tribeka - Испания.

Featured

Крайно класиране по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм+”

Крайно класиране при подбора на ползватели
по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение”
по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани",
Сектор "Професионално образование и обучение"


Крайно класиране на ученици от професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"- 1 група. Списък може да видите ТУК.

Крайно класиране на ученици от професионално направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"- 3 група. Списък  може да видите ТУК.

Честито на класираните!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon