Featured

Високо отличие „Знак за качество“

На 9 декември 2022 г., Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, проведоха своята годишна валоризационна конференция. Валоризацията е процес на разпространение и употреба на резултатите от дадена дейност с цел оптимизиране на тяхната стойност, увеличаване на тяхното въздействие и внедряването им в системите на образование и обучение на регионално, национално и европейско ниво.

По време на събитието се проведе Церемония по награждаване, на която със Сертификат за цялостно качествено изпълнение на проект бяха отличени български организации. Високото отличие „Знак за качество“ на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, за изпълнението на проект 2019-1-BG01-KA116-062136 „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение", бе връчено от Михаил Балабанов - Изпълнителен директор на ЦРЧР.  На церемонията, за да получат наградата, бяха поканени инж. Веска Николова, директор на гимназията и ръководител на проекта и инж. Минко Николов - главен учител и координатор на проекта.

Високото отличие „Знак за качество“ е заслужена награда за колектива на гимназията!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon