Професионална подготовка за ресторантьорите по Еразъм+ (1 гр.)

През месец март и април  2022 г. се проведе професионалната подготовка на учениците  от СПГ „Алеко Константинов“ - Свищов, които ще проведат своята двуседмична производствена практика в гр. Римини, Италия по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118„Европейска мобилност за професионално обучение”по Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". Професионалната подготовка бе разделена на модули. Ръководител на занятията беше Инж. Светослава Йорданова.

Културна подготовка по Еразъм+ (1,2 гр.)

Приключи културната подготовка на учениците от единадесети клас  по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за професионалните направления "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" (1 гр) и „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” (2 гр.).

В началото на месец юли двете групи ученици заминават в Италия и Германия, за да проведат производствената си практика. Благодарение на културната подготовка бъдещите ни специалисти се запознаха с географското положение, икономика, история и култура на тези две европейски държави.

Окончателно класиране за учители по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм+”

Окончателно класиране за учители по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма „Еразъм+”

Заключителен семинар по проект „Европейски стандарти за качество на професионалното образование”

На 29 ноември 2021 г. в образователната платформа MS TEAMS се проведе заключителният семинар по проект 2019-1-BG01-KA116-062136  „Европейски стандарти за качество на професионалното образование” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор  „Професионално образование и обучение“, изпълнен от  СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

На събитието присъстваха учители и ученици от гимназията.  По време на семинара чрез презентации бяха представени дейностите по проекта за трите целеви групи по проекта - две групи ученици и една група учители по професионална подготовка. Партньори по проекта бяха организации от Ирландия (ETN Training Vision) и Италия (Sistema Turismo), страни с традиции както в ресторантьорството, така и в производството на облекло. Те са известни в Европа и с високото качество на професионалното си образование.

Първо класиране за учители по проект „Европейска мобилност за професионално обучение” по програма Еразъм+

Първи етап на класиранe при подбора на ползватели (учители)

по проект 2021-1-BG01-KA121-VET-000011118 „Европейска мобилност за професионално обучение по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" - 3 група.

 

Класирани за втори етап за провеждане на ПЕК

(педагогическа, езикова и културна подготовка)