Featured

Обява за подбор на ползватели по програма Еразъм+ от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, 2023 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение",
Професии „Ресторантьор” и „Готвач”– 1-ва група

 

Уважаеми ученици от XIб и XIв, професионално направление: „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”, професии „Ресторантьор” и „Готвач”, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващаща целева група от 10 ученици и един придружаващ учител. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през април-май 2023 г. в – Тенерифе (Испания, Канарски острови) .

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

ВАЖНО! Право на участие имат ученици от XIб - професия "Ресторантьор" и XIв - професия "Готвач" в СПГ "Алеко Константинов" – Свищов. Условията, критериите и процедурата са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на яснота и прозрачност при извършването на подбора.

Проектът предвижда два етапа на класиране, след които се определят 10 участници и трима ученици за резерви.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров или да го изтеглите ТУК.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 28 септември 2023 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 29 септември 2023 г.

КПУМ

Featured

Класиране на учители по проект „Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по програма Еразъм+ (3 гр.)

Класиранe на ползватели - учители
за участие по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"- 3 група.

Класирането може да видите ТУК.

Featured

Обява за подбор на ползватели /учители/ - Еrasmus+ (2023-24)

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ - УЧИТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще” по Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на дейностите по проект„Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще”СПГ „Алеко Константинов” – Свищов обявява процедура, критерии и условия за подбор и прием на заявления за лица, желаещи да участват в мобилността. Проектът предвижда мобилност в Испания – Тенерифе (Канарски острови). Мобилността е с продължителност една седмица и ще се проведе през 2024г. Мобилността на групата учители има за цел обмяна на опит в областта на професионалното образование и повишаване на педагогическата компетентност на учителите.Петдневната работна програма включва семинарни занятия и професионални визити.Желаещите да се включат в мобилността следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), назначена със заповед на Директора на СПГ„Алеко Константинов” – Свищов.

Featured

Заключителен семинар по проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+

На 29.08.2023 г. в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ се проведе заключителен семинар по проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” във връзка с поредния успешно реализиран проект по програмата „Еразъм+“.

Г-жа Веска Николова – Директор на гимназията, откри събитието и сподели за традициите на училището да работи по програмата и за ползите, които провежданите дейности имат за просперитета на учениците в личностен и професионален план. Гостите я аплодираха, когато обяви, че Гимназията е единствена в общината, която е спечелила проектно предложение по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Професионално образование и обучение“ за предстоящата 2023/2024 учебна година.

Featured

Отчитане на проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+

Здравейте, уважаеми ученици, учители и родители!

На 29.08.2023 г. (вторник) от 09:00 часа, в сградата на "Трети март" 74 ще се проведе отчитане на проект „Европейски опит за професионално образование и обучение” по програма Еразъм+.
Официално ще бъдат връчени и удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на десетите класове.
Очакваме ви!

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon