Featured

Обява за подбор на ползватели по програма Еразъм+ от професионално направление „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, 2023 г.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ
по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000135307
Моята европейска мобилност – гаранция за успешно бъдеще
по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение",
Професия „Техник по транспортна техника” – 2-ра група

 

Уважаеми ученици от XIа, професионално направление: „МПС, кораби и въздухоплавателни средства”, професия „Техник по транспортна техника”, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проект „Eвропейски опит за професионално образование и обучение”.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващаща целева група от 7 ученици и един придружаващ учител. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе през юли 2023 г. в гр. Римини, Италия. Партньор: SISTEMA TURISMO.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от Педагогическия съвет и назначена със заповед на Директора на СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

ВАЖНО! Право на участие имат ученици от XIа - професия „Техник по транспортна техника” в СПГ "Алеко Константинов" – Свищов. Условията, критериите и процедурата са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на яснота и прозрачност при извършването на подбора.

Проектът предвижда два етапа на класиране, след които се определят 7 участници и трима ученици за резерви.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ за участие в проекта може да получите от г-н Константин Байрактаров или да го изтеглите ТУК.

Попълнените заявления и мотивационни писма се подават при Завеждащ административна служба на гимназията – г-жа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 28 септември 2023 г.
Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени до 29 септември 2023 г.

КПУМ

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon