Featured

В ПГЛПС започнаха дейностите по изпълнение на проект “Нова възможност за моето бъдеще”

ВАЖНО!!!

Вие работите, но НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ документ за упражняваната професия?

Вие искате да получите БЕЗПЛАТНО документ за професионална квалификация за упражняваната професия?

Можете още сега да се възползвате като се включите в проект: BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще” и да валидирарте вашите знания, умения и компетенции.

В началото на новата 2014 година, в ПГ по лека промишленост и строителство започна приемането на документи по проект: BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”.

Какво е валидиране?

Валидиране означава получаване на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетенции. 

Кой може да участва?

 1. Лица над 16 г., които желаят да валидират знанията, уменията и компетенциите си, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене.
 2. Служители в институции, организации и производствени предприятия, които директно участват в процесите, свързани с идентифицирането и оценяването на знания, умения и компетентности, и с внедряването на системата. 

Кой може да валидира знания, умения и компетенции?

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по лека промишленост и строителство – Свищов е включена в Списък с професионалните гимназии, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-1180 от 13.09.2013 г. на министъра на образованието и науката.

Списъци на професиите, по които ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по лека промишленост и строителство – Свищов ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности по следните специалности: 

imag0124_web imgp1523_web

Професионално направление

Професия

Специалност

Металообработване и металургия

Заварчик

Заваряване

Електротехника и енергетика

Електромонтьор

Електрически инсталаци

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника

 

Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Моделиер-технолог на облекло

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Оператор в производството на облекло

Производство на облекло от текстил

Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Оператор в дървообработването

Производство на мебели

Работник в дървообработването

Производство на тапицирани изделия

Строителство

Строител

Вътрешни облицовки и настилки

Строител–монтажник

Сухо строителство

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

Работник в заведенията за хранене и развлечения

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

dsci0656 dsci0602_web dsci0611

Как мога да валидирам знания, умения и компетенции?

ПРИМЕР: Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

Кои са 10-те стъпки, които извървях? Виж тук: http://validirane.mon.bg/?p=25


За проекта

Финансираща програма: Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Срок на изпълнение: 2013-2014 г.

Обща стойност: 5 862 200 лв.

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

 • Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.
 • Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.
 • За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общественото внимание към тази възможност.

Ползи от проекта...

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

 • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
 • Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;
 •  Подобряване на процеса по подбор на персонала;
 •  Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
 • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
 •  Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

Презентация на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по лека промишленост и строителство – Свищов:

За повече информация посетете сайта на проекта на адрес: http://validirane.mon.bg/

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ШАНСА СИ!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! 

Адрес: 5250 гр. Свищов,  ул. "Искър" 19
(  0631/60 812; ( 0631/60 851 

Web сайт: www.pglps-svishtov.com   E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon