Featured

Кръгла маса по проект „Подкрепа за успех“

На 08.06.2022 г. СПГ „Алеко Константинов“ взе участие в проведената информационна кръгла маса във връзка с дейност 7 по проект „Подкрепа за успех“ за представяне на добри практики в областта на приобщаването и образователната интеграция на ученици от етническите малцинства и техните родители.

Срещата се проведе в ОУ „Филип Сакелариевич“ на която присъства г-жа Вера Петрова, старши експерт в РУО – В. Търново, представители на Общински младежки център - гр. Свищов, директори на училища, образователни медиатори, социални работници, родители и колеги от шест училища от община Свищов и две от община Полски Тръмбеш.
Социалният работник Милослава Мирчева и образователният медиатор Анатоли Янков представиха презентация на тема: Дейности и добри практики по проект „Подкрепа за успех“.
Благодарим на училищата, които взеха участие в Кръглата маса! Това са:ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов,ОУ „ Филип Сакелариевич“ – гр. Свищов, ОУ „Христо Ботев“ – с. Алеково, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Морава, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелово, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Раданово

Анатоли Янков - образователен медиатор

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon