Featured

Първа представителна изява на клуб „Здраве”

euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

На 27.03.2014г. се проведе първата представителна изява на клуб „Здраве”, сформиран по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

Гости на изявата бяха г-жа Веска Николова – директор в ПГ по ЛПС, Станка Койнова – пом.-директор, ръководители на клубове, учители, служители и ученици.

Представителната изява беше на тема „Маслодайната казанлъшка роза - визитната картичка на България“.

Презентация по темата представиха Стефка, Биляна, Гюлшан, Ребяна, Аделина, Фани и Ивелина. С техническата част се занимаваха Сергей и Стефан Георгиев. Ученичките увлекателно представиха история на розата и как се отглежда. Как се произвежда розовто масло, беше интересен акцент за всички гости на изявата.

В кабинета по биология и химия бе подредена изложба на декорация за градинско парти. Различните по големина и форма бутилки и подносите бяха изработени от участниците в клуба с техниката декупаж с подчертано тематично оформление с рози. Бяха изготвени табла със снимки от дейностите на клуба. На гостите бяха предложени за дегустация ароматен елексир от рози и сладко от розови листа. 

Всички гости получиха диплянка с интересна информация за маслодайната казанлъшка роза. От проведената викторина почти всички гости получиха забавни награди.

Изявата беше открита и закрита с емблематичната песен на Паша Христова "Една българска роза".

Изявата в снимки отразиха Теодор Янков, Тургай Руфатов и Мартин Свиленов от клуб "Цифрова фография", сформиран по същия проект.

 Янка Михайлова,

ръководител на клуба
Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon