Featured

Втора представителна изява на клубове „Цифрова фотография” и "Архитектурно макетиране"

euro

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

esf

uspeh

На 08.05.2014г. се проведе съвместната представителна изява на клубове „Цифрова фотография” с ръководител г-жа Ценка Петкова и клуб "Архитектурно макетиране" с ръководител г-н Димитър Митев, сформирани по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).

Гости на изявата бяха г-н Пламен Александров - заместник-кмет на Община Свищов, инж. Виктор Майсторов - заместник-кмет на Община Свищов, г-жа Върбинка Конова - секретар на Община Свищов, г-жа Милена Богданова - началник звено "Образование", г-жа Таня Ликова - началник звено "Култура", г-жа Веска Димитрова - фирма "Коев - ООД"-гр.Свищов, г-жа Веска Николова - директор на Професионалната гимназия, г-жа Станка Койнова - заместник-директор, Денка Василева, Венета Ламбева, Елза Божанова, Лиляна Димитрова, Виолета Костова, Галя Недялкова, Разие Гюлбурналъ - учители и служители в гимназията, както и ученици, родители и съграждани. Всички гости бяха впечатлени от представените табла и макети. 

От името на Община Свищов г-жа Върбинка Конова поздрави учстници и гости на изявата. Изложбата бе открита със слово от директора на училището г-жа Веска Николова.

Водеща на събитието беше Марина Кирова - ученичка от клуб "Млад журналист". В презентация на тема "Цели и дейности по проект УСПЕХ в ПГ по ЛПС" Нурхаят Руфатов разказа в снимки за проекта, дейностите и сътрудничеството не само между кубовете "Цифрова фотография" и "Архитектурно макетиране", но и между всички клубове в училище.

С грамоти за активно участие в дейността на клуб "Цифрова фотография" бяха отличени Нурхаят, Теодор, Мартин, Тургай, Исмаил, Анатоли, Енгин, Емилиян и Максун, а от клуб "Архитектурно макетиране" бяха наградени Станислав и Димитър. Почетен приз от членовете на клуб "Цифрова фотография" получи г-жа Веска Николова за участие в дейността на клуба, а г-жа Веска Димитрова и г-н Станислав Димитров бяха удостоени също с приз за безрезервната им помощ към клуб "Архитектурно макетиране".

Представянето на клуб „Цифрова фотография” продължи с откриването на изложба "Велико Търново и Арбанаси - майсторство на архитекти и иконописци", отразяваща живия възрожденски дух на българина, уловен от ентусиазираните и въодушевени млади фотографи. Всички гости на изявата бяха приятно изненадани с подарък - магнит за хладилник, изработен от членовете на клуба.

Изложбата бе аранжирана с три макета на възрожденски къщи и два макета на съвременни жилищни сгради, изработени от клуб "Архитектурно макетиране" по проект "Успех" с ръководител Димитър Митев.                                                                      

Изявата беше отразена от кабелна телевизия Виодеосат, от ученици от клуба и от г-жа Лиляна Димитрова. 

Участниците от клуб "Цифрова фотография" с ентусиазъм продължават да отразяват мероприятията и представителните изяви на другите клубове по същия проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ).
Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon