Featured

Празнуваме заедно

На 7 октомври в СПГ „Алеко Константинов“ родители, ученици и учители приготвиха традиционни за празника Курбан байрам ястия.

Събитието е част от предвидените дейности по проекта „Заедно в шарен свят“, който гимназията реализира с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/. Цел на съвместните дейности с родителите, както от етническите малцинства, така и с родители от мнозинството, е преодоляване на културните стереотипи и формиране на толерантна нагласа по отношение на различието.

Под наставничеството на г-жа Лиляна Димитрова – учител по практическо обучение, най-младите ни кулинари заедно с представители на родителите приготвиха дроб сърма, агнешки кебап, баница, баклава, мекици и айран.

Айсел от 8 в клас разказа на присъстващите как за празника Шекер байрам сама замесва тесто за празничните мекици, които след това раздава на деца и възрастни в квартала. Ученичката сподели, че за турския етнос е традиция мекиците да се консумират с домашно приготвена халва.

Родителите подкрепиха своите деца и ги насърчиха да приемат различието и многообразието - етническо, културно и религиозно. Събитието ще поощри толерантните взаимоотношения в училищната общност и образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.

Инициативата завърши с дегустация на кулинарните изделия.

Всички живеем „заедно в шарен свят“!

Галя Недялкова
Featured

Нова среща с работодатели

На 6 октомври 2020 в СПГ „Алеко Константинов“ се проведе среща между родители на ученици от осми клас и представители на местния бизнес, с които гимназията има сключени договори за провеждане на ученическа  производствена практика – г-н Паришко Паришков – управител на ЕТ „Паришко Паришков“ и г-н Стефан Събков – управител и собственик на ресторант „Каменното цвете“.

Събитието е част от дейностите по проект „Заедно в шарен свят“, който СПГ „Алеко Константинов“ изпълнява през тази учебна година. Посредством поредица от срещи между работодатели, родители и ученици се стремим да популяризираме професионалното образование, ползите от него и перспективите за бъдеща професионална реализация на завършилите. Целта е да мотивираме родителите да са активни участници в училищния живот и партньори на педагозите при стимулирането на децата редовно да посещават учебни занятия.

Г-н Паришко Паришков приветства родителите на учениците, обучаващи се по професия „Електромонтьор“ за направения от тях избор. Сподели, че на пазара на труда е все по-трудно да се намерят добри специалисти в сферата на електрообзавеждането и че се надява техните деца да изучат успешно тънкостите на професията и успешно да се реализират. Според него тясното сътрудничество между гимназията и бизнеса допринася за качеството на професионалното образование, което получават нашите възпитаници.

Г-н Стефан Събков подкрепи думите на г-н Паришков с примери от своя опит с наши стажанти в неговия ресторант. Родителите на най-малките ни готвачи се запознаха с това какви предмети ще изучават техните деца, кога ще започнат практика на реални работни места и с предизвикателствата на набиращата все по-голяма популярност професия – готвач.

Срещата беше ползотворна за всички участници в нея.

Галя Недялкова

Featured

Тренинг за родители в село Алеково

На 3 октомври в село Алеково се проведе първият от четирите запланувани по проект „Заедно в шарен свят“ тренинг за родители. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ.

Тренингът бе насочен към позитивна промяна в нагласите на родителите на учениците към образователната институция и ползите от образованието. Екип от педагогически специалисти - г-жа Станка Койнова - заместник директор, г-жа Галя Недялкова – психолог, г-жа Сийка Петкова – социален работник, г-жа Моника Симеонова – доброволец, г-жа Елена Николаева – старши учител и г-н Калушко Николаев – възпитател, се постара да предразположи родители и ученици активно да се включат в предвидените дейности за деня.

Лектор беше г-жа Галя Недялкова. Обучението премина в две сесии с осигурени кафе - пауза и обяд. По време на първата сесия участниците представиха себе си и споделиха трудностите, които срещат при възпитанието на своите деца. Посредством ролеви игри и споделяне на опит те се запознаха с различните типове родителско поведение и разказаха към кои от тях отнасят себе си като родители и се опитаха да посочат позитивите и негативите на своя стил, както и желаната от тях промяна. Тема на втората сесия беше безконфликтно общуване „дете – родител“ и повишаване на мотивацията за учене. Участниците се запознаха с различни комуникативни техники за безконфликтно общуване. Разгледани бяха примерни конфликтни ситуации между родител и дете, на които участниците трябваше да предложат решение. Всички бяха единодушни, че наличието на правила в семейството намаляват конфликтите и че тяхното установяване е част от позитивното родителство. Преди тръгване на по чаша кафе в неформален разговор поговорихме за ползите от професионалното образование и перспективите за реализация на учениците.

Проведеният тренинг – обучение благоприятства за взаимодействието между родители и училищна общност, допринесе за включване на родителите на учениците от етническите малцинства в училищния живот, което ще окаже положително въздействие върху образователната интеграция на децата.

Галя НедялковаFeatured

Среща с работодатели

На 15 септември 2020 в СПГ „Алеко Константинов“ се проведе среща между ученици, родители и представители на местния бизнес: г-н Жан Паришев – „Мебели Теди 95“ ЕООД, г-н Любомир Ламбев – „Ексел“ЕООД, г-н Красимир Кирилов – „Кирилов Комерс“ ООД. Поканените работодатели са партньори на гимназията, с който предстои да бъдат сключени трудови договори относно обучаващите се в дуална форма на обучение ученици. Гост на събитието бе г-н Бедри Алиев – заместник кмет на Община Свищов.

Инициативата е част от предвидените дейности по проект „Заедно в шарен свят“, който СПГ „Алеко Константинов“ изпълнява през тази учебна година. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ. Цел на срещата бе да се запознаят родители и ученици с перспективите за професионална реализация в сферата на мебелното производство и автотранспортната техника, изискванията на бизнеса и ученето чрез работа. В рамките на събитието госпожа Веска Николова - Директор на гимназията, поздрави родителите и учениците по повод започването на новата учебна година и представи предимствата на професионалното образование и в частност на дуалното обучение. Тя постави акцент върху възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда.

От своя страна работодателите споделиха, че качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, който веднага и адекватно се включват в работния процес и им спестяват време и ресурс за допълнителни обучения. Придобилите професионална квалификация са с по-висока икономическа активност, по-висока заетост, по-ниска безработица и по-високо заплащане.

Непосредствената връзка на гимназията с бизнеса, възможността за работа в реална работна среда и сътрудничество с родителската общност са едни от механизмите за задържане и мотивиране на учениците в системата на училищното образование и популяризирането на професионалното образование.

Галя НедялковаFeatured

"На кафе" с родители в с. Морава

На 29 февруари в с. Морава се проведе неформална родителска среща под наслов „На кафе“ с родители. Инициативата е част от предвидените дейности по проект „Заедно в шарен свят“, който СПГ „Алеко Константинов“ изпълнява през тази учебна година. Проектът е финансиран от ЦОИДУЕМ.

На срещата присъстваха родителите на ученици обучаващи се в гимназията от с. Морава. Гимназията представляваха г-жа Станка Койнова - заместник-директор, Галя Недялкова – педагогически съветник и Моника Симеонова – социален работник.

В неформален разговор на по чаша кафе г-жа Галя Недялкова представи задачите и дейностите по проект „Заедно в шарен свят“. Проучи нагласите на родителската общност за активно включване в училищния живот и очакванията им спрямо гимназията. Родителите споделиха своите трудности при възпитанието на децата си, притеснения относно образованието им, заинтересовани бяха от възможностите, които предлага гимназията за придобиване на втора специалност и споделиха помежду си добри практики. Г-жа Недялкова им представи ползите от позитивното родителство. След проведена дискусия родителите на нашите ученици очертаха основни проблеми и теми, които да са обект на разглеждане при следващата ни среща – повишаване на мотивацията за учене, безконфликтно общуване „дете – родител“.

Тази инициатива е част от заплануваните по проекта срещи по населени места за осъществяване на позитивен диалог и сътрудничество с родителите за задържане и мотивиране на учениците за посещение на учебни занятия и за активно включване на родителската общност в училищния живот.

Галя НедялковаКонтактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

billboard spg 1

 

 

telefon