Несъобразена скорост

Филм за час на класа по БДП №1 

Правила за движение по пътищата

Филм за час на класа по БДП №2