Главен учител

инж. Минко Христов Николов

Длъжност - Главен учител, теоретично обучение

Образование:

- Висше-магистър - Технически университет - София

Квалификация: Машинен инженер

Специалност: Техника и технология на текстила и облеклото

Професионална квалификация:

Технически университет - София - Педагогическа правоспособност
 Технически университет - Варна - III ПКС