Изпитни програми по професионална подготовка за СФО Професия "Техник по транспортна техника"

Изпитни програми по професионална подготовка за ученици, обучаващи се по професия "Техник по транспортна техника", специалност "Автотранспортна техника"

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

IX клас

Отраслова професионална подготовка

Материалознание

Техническа механика

Разширена професионална подготовка

Механични системи в автотранспортната техника

Учебна практика по обработка на материали

Учебна практика по механични системи в автотранспортната техника

 

X клас

Отраслова професионална подготовка

Електротехника

Учебна практика по общопрофесионални умения

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Учебна практика по машини и съоръжения за ремонт на автотранспортната техника

 

XI клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Електроника

Хидравлични и пневматични устройства

Безопасност на движението по пътищата

Специфична професионална подготовка

Двигатели с вътрешно горене

Автотранспортна техника

Мехатронни системи в автотранспортната техника

Експлоатация на автотранспортната техника

Учебна практика по двигатели с вътрешно горене

Учебна практика по обслужване и ремонт на автотранспортна техника

Учебна практика по диагностика на автотранспортна техника

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Климатични системи в автомобилите

Учебна практика по обслужване и ремонт на климатични системи в автомобил

 

XII клас

Обща професионална подготовка

Чужд език по професията – английски език

Отраслова професионална подготовка

Информационни технологии в професията

Специфична професионална подготовка

Автотранспортна техника

Експлоатация на автотранспортната техника

Учебна практика по обслужване и ремонт на автотранспортна техника

Учебна практика по диагностика на автотранспортна техника

Производствена практика

Производствена практика

Разширена професионална подготовка

Дигитална диагностика на автомобилите

Контактна информация

Свищовска професионална гимназия
"Алеко Константинов"

🌐 ул. "Искър" №19, гр. Свищов,
обл. В. Търново, 5250, България

✉️ Е-мейл: info-300819@edu.mon.bg
Стационарни телефони:
📞 0631/60812 - Директор
📞 0631/60851 - Канцелария

🕔 Работно време:
делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.

 

 

 

 

telefon